Streaming & Recording

Ricoh inspelning och streaminglösning kan integreras med många olika förekommande lösningar och tjänster. All inspelning och streaming sker från ett virtuellt mötesrum. Detta ger många möjligheter att använda valfritt system som Videosystem, Webbläsare, Skype etc. för inspelning. Den lösning som Ricoh säljer och förordar är från Quick Channel. Det är en professionell streaming lösning som tillsammans med Ricoh´s virtuella mötesrum ger stora möjligheter att skala både upp och ner efter behov samt skapa egna ”Play” kanaler både internt och externt för att nå större publik. Lämpar sig mycket väl för utbildningsföretag, myndigheter, samt företag som vill synas mycket utåt.

Quick Channel

  • Egen branding
  • Valfria Layouter
  • Redigerbart. Skapa kapitel, lägga till talarnamn etc
  • Hög säkerhet vad gäller vem som kan se materialet
  • Olika behörighets nivåer
  • Streaming ingår oavsett antal som tittar, fasta kostnader
  • Går att skala upp med ytterligare funktioner
  • Kunden kan samla allt sitt inspelade material på en plats. Går att ladda upp material.

streaming video